Senovážné náměstí 25
110 00 Praha 1

Telefon: 222 122 112
Fax: 224 228 334
E-mail: sekretariat@nidv.cz

Vedení NIDV

Mgr. Ivo Jupa
Ředitel
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 602 760 801
Telefon: 222 122 122
E-mail: ivo.jupa@npi.cz
Mgr. Matěj Bulant Ph.D.
Ředitel odboru kariérového poradenství, dalšího vzdělávání a kurikula odborného vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 334 086
Telefon: 274 022 401
E-mail: matej.bulant@npi.cz
Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Ředitel odboru kurikula všeobecného vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 731 402 117
Telefon: 274 022 301
E-mail: jaroslav.fidrmuc@npi.cz
Ing. Jiří Janeček
Ředitel odboru ekonomického a provozního
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 724652222
Telefon: 724 652 222
E-mail: jiri.janecek@npi.cz
Mgr. Alena Štěrbová
Náměstkyně ředitele
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 732 134 568
Telefon: 222 122 122
E-mail: alena.sterbova@npi.cz

Kancelář ředitelky

Bc. Pavlína Baudyšová
Asistentka
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 142 766
Telefon: 222 122 112
E-mail: pavlina.baudysova@npi.cz
Klára Bezděková
Tajemnice ředitele
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: klara.bezdekova@npi.cz
Jana Follprechtová
Asistentka
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: jana.follprechtova@npi.cz
Mgr. Hana Kalinová
Spisová pracovnice, archivářka
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 604 230 535
E-mail: hana.kalinova@npi.cz
Mgr. Vlasta Kohoutová
Public Relations
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 434 010
Telefon: 222 122 286
E-mail: vlasta.kohoutova@npi.cz
RNDr. Josef Novák CSc.
Interní auditor
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 603 436 406
E-mail: josef.novak@npi.cz
Ak. arch. Jan Velický
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: jan.velicky@npi.cz
Miloslava Votrubová
Archivářka
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 771 132 218
Telefon: 222 122 113
E-mail: miloslava.votrubova@npi.cz

Projektová kancelář

Bc. Jolana Čuprová
Administrativní a spisový pracovník
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 545 626
Telefon: 222 122 335
E-mail: jolana.cuprova@npi.cz
Mgr. Tereza Halouzková MBA
Vedoucí projektové kanceláře
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: tereza.halouzkova@npi.cz
Bc. Lenka Proksová DiS.
Referent projektové kanceláře
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 731 187 339
Telefon: 222 122 271
E-mail: lenka.proksova@npi.cz
Ing. Daniela Zachystalová
Referent projektové kanceláře
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 724 258 977
Telefon: 222 122 272
E-mail: daniela.zachystalova@npi.cz

Oddělení koncepce a mezinárodní spolupráce

Mgr. Gabriela Doležalová
Analytik projektu P-KAP, Odborný pracovník
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: gabriela.dolezalova@npi.cz
Bc. Tereza Kuzmová
Analytik – KMEN/P-KAP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: tereza.kuzmova@npi.cz
Bc. Miroslav Líbal
Odborný pracovník
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: miroslav.libal@npi.cz
Mgr. Hana Novotná
Vedoucí oddělení analýz a mezinárodní spolupráce
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: hana.novotna@npi.cz
Ing. Mgr. Pavla Paterová
Analytik projektu P-KAP, Odborný pracovník
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: pavla.paterova@npi.cz
Mgr. Martin Štěpánek
Asistent
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 773 596 311
Telefon: 222 122 259
E-mail: martin.stepanek@npi.cz
Jiří Tillner MBA
Odborný pracovník
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 777 355 699
Telefon: 222 122 218
E-mail: jiri.tillner@npi.cz
Ing. Jana Trhlíková
Analytik projektu P-KAP, Odborný pracovník
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 274022324
E-mail: jana.trhlikova@npi.cz
Ing. Jiří Vojtěch
Odborný pracovník
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 724 652 256
Telefon: 274 022 321
E-mail: jiri.vojtech@npi.cz
Mgr. Zdeňka Vostrovská
Odborný pracovník
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 885 900
Telefon: 222 122 226
E-mail: zdenka.vostrovska@npi.cz
Mgr. Kristýna Zahradníčková
Analytik – KMEN/P-KAP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: kristyna.zahradnickova@npi.cz

Oddělení vzdělávání a podpory

Mgr., Bc. Lucie Bačíková
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 526 847
E-mail: lucie.bacikova@npi.cz
Mgr. Jana Chmátalová
Vedoucí oddělení metodické podpory a DVPP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 771 127 654
Telefon: 222 122 278
E-mail: jana.chmatalova@npi.cz
Bc. Monika Doubková
Ústřední metodička pro zájmové a neformální vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 134 259
Telefon: 222 122 269
E-mail: monika.doubkova@npi.cz
Mgr. Tatiana Feketeová
Ústřední metodička DVPP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 777 357 558
Telefon: 222 122 260
E-mail: tatiana.feketeova@npi.cz
RNDr. Karel Kolář Ph.D.
Ústřední metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 777 763 629
Telefon: 222 122 297
E-mail: karel.kolar@npi.cz
Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová
Ústřední metodička pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 179 604
Telefon: 222 122 249
E-mail: alzbeta.kubcova@npi.cz
Mgr. Jaroslav Ondráček
Ústřední metodik pro zájmové a neformální vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 773 759 092
Telefon: 222 122 283
E-mail: jaroslav.ondracek@npi.cz
Mgr. Nikola Slánská
Ústřední metodička pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 881 920
Telefon: 222 122 274
E-mail: nikola.slanska@npi.cz
Mgr. Halka Smolová Závorová
Ústřední metodička pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 124 750
Telefon: 222 122 229
E-mail: halka.smolova@npi.cz
PhDr. Michaela Tužilová
Ústřední metodička pro vzdělávání, konzultantka implementace APIV
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 733 125 967
Telefon: 222 122 224
E-mail: michaela.tuzilova@npi.cz

Talentcentrum

Ing. Miroslava Fatková
Metodik specialista pro podporu nadání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 733 125 984
Telefon: 222 122 210
E-mail: miroslava.fatkova@npi.cz
PaedDr. Renée Grenarová Ph.D.
Vedoucí oddělení mládeže a podpory nadání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 885 345
Telefon: 222 122 265
E-mail: renee.grenarova@npi.cz
Mgr. Hana Janoušková
Metodik specialista pro podporu nadání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 195 626
Telefon: 222 122 295
E-mail: hana.janouskova@npi.cz
Mgr. Jana Janoušková
Metodik specialista pro podporu nadání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 733 125 978
Telefon: 222 122 211
E-mail: jana.janouskova@npi.cz
Mgr. Štěpán Peterka
Talnet
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 722 967 630
Telefon: 222 122 213
E-mail: stepan.peterka@npi.cz
Mgr. Kateřina Remišová
Metodik aktivit pro žáky v SPN
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: katerina.remisova@npi.cz
Bc. et Bc. Zdeněk Smrčka
Vedoucí digitální a technologické laboratoře DATEL,
Správce a administrátor aplikací Talentcentra
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 773 790 784
Telefon: 721 679 028
E-mail: zdenek.smrcka@npi.cz
Ing. Jana Ševcová
Metodik specialista pro podporu nadání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 603 860 963
Telefon: 222 122 214
E-mail: jana.sevcova@npi.cz
Mgr. Barbora Šteflová
Metodik specialista pro podporu nadání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 878 691
Telefon: 222 122 215
E-mail: barbora.steflova@npi.cz
Mgr., Ing. Vojtěch Tutr
Specialista pro systémovou podporu nadání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 777 526 649
Telefon: 222 122 291
E-mail: vojtech.tutr@npi.cz
RNDr. Stanislav Zelenda
Specialista pro systémovou podporu talentovaných
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 722 910 452
Telefon: 222 122 290
E-mail: stanislav.zelenda@npi.cz

Oddělení komunikace a informací

Ing. Ivo Hodný
IT podpora projektu SRP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 603 243 583
Telefon: 222 122 254
E-mail: ivo.hodny@npi.cz
Mgr. Ján Ičo Ph.D.
Koordinátor administrativně technické podpory
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 774 611 083
Telefon: 222 122 206
E-mail: jan.ico@npi.cz
Pavel Krauz
ICT technik projektu P-KAP, IT správce
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 000000000
E-mail: pavel.krauz@npi.cz
Martin Lakomý
Správce KC a zasedací místnosti, referent majetkové správy
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 723 100 487
Telefon: 222122255
E-mail: martin.lakomy@npi.cz
Mgr. Radek Maca
Vedoucí oddělení ICT
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: +420 774696160
Telefon: 222 122 200
E-mail: radek.maca@npi.cz
Ing. Ondřej Mandík
Koordinátor administrativně technické podpory
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: ondrej.mandik@npi.cz
Ing. Jiří Müller
Informatik
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: +420 774315026
Telefon: 222 122 252
E-mail: jiri.muller@npi.cz
Mgr. Ludvík Starosta
Koordinátor administrativně technické podpory dotačních programů
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 774 621 107
Telefon: 222 122 207
E-mail: ludvik.starosta@npi.cz
Jaroslav Šťastný
Grafik, redaktor, pracovník edičního střediska
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 257
E-mail: jaroslav.stastny@npi.cz

Oddělení správy, provozu a služeb

Karel Bernard
Oddělení správy, provozu a služeb
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 777 459 989
E-mail: karel.bernard@npi.cz
Jan Burget
Vedoucí oddělení správy, provozu a služeb
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 780 771
Telefon: 222 122 250
E-mail: jan.burget@npi.cz
Bohumil Dvořák
Řidič
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 720 258 478
Telefon: 222122253
E-mail: bohumil.dvorak@npi.cz
Ing. Jaroslav Filip
Referent majetkové správy
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 134 511
Telefon: 222 122 251
E-mail: jaroslav.filip@npi.cz
Radmila Levá
Recepční
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 777 877 894
Telefon: 274 022 111
E-mail: radmila.leva@npi.cz
Pavla Malíková
Finanční účetní B projektu P-KAP, Hospodářská správa
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 606 891 892
E-mail: pavla.malikova@npi.cz
Ivan Vocilka
Pracovník údržby a autoprovozu
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 135 356
Telefon: 222 122 253
E-mail: ivan.vocilka@npi.cz

Oddělení ekonomiky

Gabriela Blažková
Hlavní účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 777 832 483
Telefon: 274 022 213
E-mail: gabriela.blazkova@npi.cz
Danuše Bubeníková
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 030 936
Telefon: 222 122 245
E-mail: danuse.bubenikova@npi.cz
Miroslava Distlová
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 530 731
Telefon: 222 122 247
E-mail: miroslava.distlova@npi.cz
Milena Ďuranová
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 232
E-mail: milena.duranova@npi.cz
Pavlína Ernstová
Hlavní účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 116 987
Telefon: 222 122 238
E-mail: pavlina.ernstova@npi.cz
Lada Havelková
Vedoucí oddělení finančního účetnictví
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: lada.havelkova@npi.cz
Petra Hísková
Práce a mzdy A projektu P-KAP, Finanční účetní projektu APIV A, Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 733 775 583
E-mail: petra.hiskova@npi.cz
Renata Jandurová
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778711842
Telefon: 222 122 216
E-mail: renata.jandurova@npi.cz
Marie Košťálová
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 774 315 040
Telefon: 222 122 236
E-mail: marie.kostalova@npi.cz
Petra Marková
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 222 122 246
E-mail: petra.markova@npi.cz
Martina Mocová
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 235
E-mail: martina.mocova@npi.cz
Rita Petrová
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222122233
E-mail: rita.petrova@npi.cz
Hana Procházková
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 605 305 878
E-mail: hana.prochazkova@npi.cz
Klára Sekyrová
Pokladní, fakturantka
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 237
E-mail: klara.sekyrova@npi.cz
Markéta Stojanová
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 292
E-mail: marketa.stojanova@npi.cz
Dagmar Tymešová
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: +420 775 394 017
Telefon: +420 222 122 364
E-mail: dagmar.tymesova@npi.cz
Alena Vítková
Finanční účetní A + B projektu PPUČ, Hospodářská správa
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: alena.vitkova@npi.cz
Alena Zajíčková
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 231
E-mail: alena.zajickova@npi.cz

Samostatný referát smluvních vztahů

Ing. Jarmila Halouzková
Vedoucí oddělení veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: +420 602 684 782
Telefon: +420 222 122 204
E-mail: jarmila.halouzkova@npi.cz
Marta Horová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 116 986
Telefon: 222 122 201
E-mail: marta.horova@npi.cz
Ing. Petra Hrabětová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 604 170 734
Telefon: 222 122 209
E-mail: petra.hrabetova@npi.cz
Petra Kratochvílová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 208
E-mail: petra.kratochvilova@npi.cz
Jaroslava Slavatová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 884 376
Telefon: 222 122 203
E-mail: jaroslava.slavatova@npi.cz
Ing. Lenka Solařová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: lenka.solarova@npi.cz