Křížová 22
603 00 Brno

Telefon: 543 541 274
Fax: 543 272 272
E-mail: brno@nidv.cz

Programová nabídka ZDE
Krajské pracoviště Brno

Kontakty Brno

Mgr. Kateřina Trnková Ph. D.
Vedoucí krajského pracoviště,
Týmová manažerka projektu SYPO - KA 02 Evaluace,
Metodik pro vzdělávání - VO management
Křížová 22, 603 00 Brno
Mobil: 778 774 930
Telefon: 543 541 214
E-mail: katerina.trnkova@npi.cz
PaedDr. Jarmila Blažková
Metodik pro vzdělávání
Křížová 22, 603 00 Brno
Mobil: 777 520 863
Telefon: 543 541 209
E-mail: jarmila.blazkova@npi.cz
Mgr. Šárka Dostalová
Metodik pro vzdělávání
Křížová 22, 603 00 Brno
Mobil: 775 571 604
Telefon: 543 541 247
E-mail: sarka.dostalova@npi.cz
Mgr. Radka Pazderková
Asistentka,
Metodik pro vzdělávání
Křížová 22, 603 00 Brno
Mobil: 770 137 188
E-mail: radka.pazderkova@npi.cz
Mgr. Veronika Trnkócy
Krajský koordinátor Centra podpory SRP
Křížová 22, 603 00 Brno
E-mail: veronika.trnkocy@npi.cz