Za Pasáží 657, P.O.Box D 27
530 02 Pardubice

Telefon: 466 046 111
Fax: 466 046 142
E-mail: pardubice@nidv.cz

Programová nabídka ZDE
Krajské pracoviště Pardubice

Kontakty Pardubice

PhDr. Ing. Milan Bareš
Vedoucí pracoviště,
vedoucí Centra podpory
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27, 530 02 Pardubice
Mobil: 775 571 600
Telefon: 466 046 157
E-mail: milan.bares@npi.cz
Ing. Veronika Bártová
Metodik pro vzdělávání
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27, 530 02 Pardubice
Mobil: 774 626 312
Telefon: 466 046 150
E-mail: veronika.bartova@npi.cz
Ing. Bc. Jiří Effenberk
Krajský koordinátor podpory Děti/žáci - cizinci
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27, 530 02 Pardubice
E-mail: jiri.effenberk@npi.cz
Mgr. Marie Effenberková
Metodik pro vzdělávání,
regionální garant aktivity CISKOM
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27, 530 02 Pardubice
Mobil: 775 571 618
Telefon: 466 046 145
E-mail: marie.effenberkova@npi.cz
Ing. Jiří Krajíček
IT správce krajského pracoviště
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27, 530 02 Pardubice
Mobil: 776 117 127
E-mail: jiri.krajicek@npi.cz
Mgr. Alexandr Prokop
Koordinátor podpory nadání
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27, 530 02 Pardubice
Mobil: 774 143 458
E-mail: alexandr.prokop@npi.cz