Winstona Churchilla 1348/6
400 01 Ústí nad Labem

Telefon: 475 211 255
Fax: 475 209 092
E-mail: usti@nidv.cz

Programová nabídka ZDE
Krajské pracoviště Ústí nad Labem

Kontakty Ústí nad Labem

Mgr. Jiří Strašík
Vedoucí pracoviště,
metodik pro vzdělávání
Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 775 571 606
Telefon: 475 211 225
E-mail: jiri.strasik@npi.cz
Mgr. Marie Čápová
Koordinátor podpory nadání
Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 770 969 099
E-mail: marie.capova@npi.cz
Bc. Bohdana Flanderková
Metodik pro vzdělávání
Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 731 503 733
Telefon: 475 205 417
E-mail: bohdana.flanderkova@npi.cz
Miloš Jíra
Asistent
Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 773 916 930
E-mail: milos.jira@npi.cz
Tomáš Koten
Odborný pracovník CKP
Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem
E-mail: tomas.koten@npi.cz
Marie Kulíšková
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem
E-mail: marie.kuliskova@npi.cz
Danuše Martinů
Asistentka
Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 475 211 055
E-mail: danuse.martinu@npi.cz
Mgr. Zdeňka Strašíková
Metodik pro vzdělávání
Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 731 503 757
Telefon: 475 207 099
E-mail: zdenka.strasikova@npi.cz