Senovážné náměstí 25
110 00 Praha 1

Telefon: 222 122 112
Fax: 224 228 334
E-mail: sekretariat@nidv.cz

Vedení NIDV

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová
Ředitelka
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 615
Telefon: 222 122 122
E-mail: plitzova@nidv.cz
Mgr. Irena Hošková
Náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 731 741 943
Telefon: 222 122 125
E-mail: hoskova@nidv.cz
PaedDr. Josef Rydlo
Náměstek sekce strategie a inovací
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 725 047
Telefon: 222 122 126
E-mail: rydlo@nidv.cz
Ing. Aleš Skopalík Ph.D.
Náměstek sekce ekonomiky a provozu
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 608 555 680
Telefon: 222 122 123
E-mail: skopalik@nidv.cz

Kancelář ředitelky

Bc. Pavlína Baudyšová
Asistentka
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 142 766
Telefon: 222 122 112
E-mail: baudysova@nidv.cz
Mgr. Jitka Bušková
Public Relations
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: buskova@nidv.cz
Mgr. Alena Faberová
Tajemnice
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 755 037
Telefon: 222 122 264
E-mail: faberova@nidv.cz
Mgr. Hana Kalinová
PR, redaktorka
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 604 230 535
E-mail: kalinova@nidv.cz
Miloslava Votrubová
Asistentka
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 113
E-mail: votrubova@nidv.cz

Referát personálních agend

Hana Živčáková
Vedoucí Referátu personálních agend
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 870 892
Telefon: 222 122 228
E-mail: zivcakova@nidv.cz
Libuše Emingerová
Mzdová účetní kmen,
mzdová účetní projektu SRP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 281
E-mail: emingerova@nidv.cz
Jitka Flajšerová
Personalista projektu SRP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 336
E-mail: flajserova@nidv.cz
Valerie Nedělová
Personalista kmen
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 243
E-mail: nedelova@nidv.cz
Anna Planetová
Personalista projektu SYPO
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 375 141
Telefon: 222 122 280
E-mail: planetova@nidv.cz
Darina Ptáčníková
Mzdová účetní kmen, mzdová účetní projekt SYPO
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 776 794 775
Telefon: 222 122 282
E-mail: ptacnikova@nidv.cz
PhDr. Šárka Rysová
Personalista projektu APIV
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 234
E-mail: rysova@nidv.cz
Mgr. Eva Vacková
Personalista
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 279
E-mail: vackova.e@nidv.cz
Markéta Žilinová
Mzdová účetní kmen, mzdová účetní projektu APIV
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: zilinova@nidv.cz

Projektová kancelář

Lenka Proksová DiS.
Vedoucí referátu Projektová kancelář
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 731 187 339
Telefon: 222 122 271
E-mail: proksova.l@nidv.cz
Mgr. Nikola Slánská
Projektový a koordinanční pracovník
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 881 920
Telefon: 222 122 274
E-mail: slanska@nidv.cz
Ing. Daniela Zachystalová
Metodická a administrativní podpora projektů OP VK (MZoU, kontroly na místě) a OP VVV
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 576 325
Telefon: 222 122 272
E-mail: zachystalova@nidv.cz

Oddělení koncepce a mezinárodní spolupráce

Mgr. Binh Le Thanh
Koordinátor zahraničních vztahů
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222122218
E-mail: lethanh@nidv.cz
Mgr. Martin Štěpánek
Analytik, administrativní pracovník projektu FNV
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 773 596 311
Telefon: 222 122 219
E-mail: stepanek@nidv.cz
PhDr. Michaela Tužilová
Koordinátorka pro zahraniční vztahy,
konzultantka implementace APIV
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 733 125 967
Telefon: 222 122 224
E-mail: tuzilova@nidv.cz
Mgr. Zdeňka Vostrovská
Analytik (vývojový pracovník)
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 885 900
Telefon: 222 122 226
E-mail: vostrovska@nidv.cz

Oddělení vzdělávání a podpory

PaedDr. Eva Vincejová Ph.D.
Vedoucí oddělení vzdělávání a podpory
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 433 964
Telefon: 222 122 124
E-mail: vincejova@nidv.cz
Mgr. Jana Chmátalová
Ústřední metodik DVPP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 143 371
Telefon: 222 122 278
E-mail: chmatalova@nidv.cz
Bc. Monika Doubková
Metodik pro zájmové a neformální vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 134 259
Telefon: 222 122 269
E-mail: doubkova.m@nidv.cz
Mgr. Tatiana Feketeová
Ústřední metodik DVPP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 777 357 558
Telefon: 222 122 260
E-mail: feketeova@nidv.cz
PaedDr. Renee Grenarová Ph.D. et Ph.D.
Ústřední metodik DVPP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 885 345
Telefon: 222 122 265
E-mail: grenarova@nidv.cz
Mgr. Vlastimil Jura
Metodik pro zájmové a neformální vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 777 357 556
Telefon: 222 122 258
E-mail: jura@nidv.cz
Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová
Ústřední metodik DVPP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 179 604
Telefon: 222 122 249
E-mail: kubcova@nidv.cz
Mgr. Stanislav Lustig
Ústřední metodik DVPP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 884 930
Telefon: 222 122 267
E-mail: lustig@nidv.cz
Mgr. Jaroslav Ondráček
Metodik pro zájmové a neformální vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 773 759 092
Telefon: 222 122 283
E-mail: ondracek@nidv.cz
PhDr. Hana Petruščák Frýdová
Ústřední metodik DVPP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 724 158 703
Telefon: 222 122 259
E-mail: frydova@nidv.cz
Jitka Rydvalová
Metodik pro zájmové a neformální vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 733 125 991
Telefon: 222 122 268
E-mail: rydvalova@nidv.cz

Talentcentrum

Ing. Miroslava Fatková
Vedoucí oddělení Talentcentrum
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 733 125 984
Telefon: 222 122 210
E-mail: fatkova@nidv.cz
Mgr. Jana Janoušková
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 733 125 978
Telefon: 222 122 211
E-mail: janouskova.j@nidv.cz
Bc. Daniel Kratochvíl
ICT asistent
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 724 468 806
E-mail: kratochvil@nidv.cz
Mgr. Miroslav Litavský
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 777 529 028
Telefon: 222 122 212
E-mail: litavsky@nidv.cz
Julie Nekola Nováková
TC
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: nekola.novakova@nidv.cz
Mgr. Štěpán Peterka
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 722 967 630
Telefon: 222 122 213
E-mail: peterka@nidv.cz
Mgr. Martina Röhlichová
TC
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: rohlichova@nidv.cz
Bc. et Bc. Zdeněk Smrčka
Vedoucí digitální a technologické laboratoře DATEL,
Správce a administrátor aplikací Talentcentra
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 773 790 784
Telefon: 721 679 028
E-mail: smrcka@nidv.cz
Ing. Jana Ševcová
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 603 860 963
Telefon: 222 122 214
E-mail: sevcova@nidv.cz
Mgr. Barbora Šteflová
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 733 125 983
Telefon: 222 122 215
E-mail: steflova@nidv.cz
Mgr., Ing. Vojtěch Tutr
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 777 526 649
Telefon: 222 122 291
E-mail: tutr@nidv.cz
RNDr. Stanislav Zelenda
Specialista pro systémovou podporu talentovaných
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 722 910 452
Telefon: 222 122 290
E-mail: zelenda@nidv.cz

Oddělení komunikace a informací

Mgr. Radek Maca
Vedoucí oddělení
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: +420 774696160
Telefon: 222 122 200
E-mail: maca@nidv.cz
Ing. Ivo Hodný
IT podpora projektu SRP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 603 243 583
Telefon: 222 122 254
E-mail: hodny@nidv.cz
Mgr. Ján Ičo Ph.D.
Koordinátor administrativně technické podpory
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 774 611 083
Telefon: 222 122 206
E-mail: ico@nidv.cz
Ing. Ondřej Mandík
Koordinátor administrativně technické podpory
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: mandik@nidv.cz
Ing. Jiří Müller
Informatik
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: +420 774315026
Telefon: 222 122 252
E-mail: muller.j@nidv.cz
Mgr. Ludvík Starosta
Koordinátor administrativně technické podpory dotačních programů
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 774 621 107
Telefon: 222 122 207
E-mail: starosta@nidv.cz
Jaroslav Šťastný
Grafik, redaktor, pracovník edičního střediska
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 257
E-mail: stastny@nidv.cz

Oddělení správy, provozu a služeb

Jan Burget
Vedoucí oddělení správy, provozu a služeb
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 780 771
Telefon: 222 122 250
E-mail: burget@nidv.cz
Ing. Jaroslav Filip
Referent majetkové správy
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 134 511
Telefon: 222 122 251
E-mail: filip.j@nidv.cz
Martin Lakomý
Správce KC a zasedací místnosti, referent majetkové správy
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 723 100 487
Telefon: 222122255
E-mail: lakomy@nidv.cz
Ivan Vocilka
Pracovník údržby a autoprovozu
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 135 356
Telefon: 222 122 253
E-mail: vocilka@nidv.cz

Oddělení ekonomiky

Miroslava Distlová
Vedoucí oddělení ekonomiky a financování
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 530 731
Telefon: 222 122 247
E-mail: distlova@nidv.cz
Danuše Bubeníková
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 245
E-mail: bubenikova@nidv.cz
Milena Ďuranová
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 232
E-mail: duranova@nidv.cz
Radka Dybová
Účetní, pokladní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 231
E-mail: dybova@nidv.cz
Pavlína Ernstová
Hlavní účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 238
E-mail: ernstova@nidv.cz
Marie Košťálová
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 236
E-mail: kostalova@nidv.cz
Petra Marková
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 246
E-mail: markova@nidv.cz
Martina Mocová
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 235
E-mail: mocova@nidv.cz
Rita Petrová
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222122233
E-mail: petrova@nidv.cz
Dagmar Tymešová
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: +420 775 394 017
Telefon: +420 222 122 364
E-mail: tymesova@nidv.cz
Alena Zajíčková
Účetní
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 231
E-mail: zajickova@nidv.cz

Samostatný referát smluvních vztahů

Mgr. Aleš Frýdl
Vedoucí samostatného referátu smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 774 315 042
Telefon: 222 122 201
E-mail: frydl@nidv.cz
Jaroslava Slavatová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 884 376
Telefon: 222 122 203
E-mail: slavatova@nidv.cz
Ing. Lenka Solařová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: solarova@nidv.cz

Projektové týmy

Ing. Radoslav Antal
Zástupce hlavního projektového manažera SYPO
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 773 038 519
Telefon: 222 122 227
E-mail: antal@nidv.cz
Ing. David Bartůšek
Odborný pracovník projektu FNV – CKP Praha
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 736485369
E-mail: bartusek@nidv.cz
Ing. Marta Batelková
Projektový administrátor projektu FNV
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: +420 775 857 155
E-mail: batelkova@nidv.cz
Mgr. Miroslav Bocan
Týmový manažer projektu APIV B – Vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 184 296
Telefon: 222 122 352
E-mail: bocan@nidv.cz
Mgr. Pavel Brabenec
Týmový manažer projektu APIV B – Řízení projektu
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 774 315 041
E-mail: brabenec@nidv.cz
Josef Brandejs
Finanční manažer projektu FNV
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: brandejs@nidv.cz
Mgr. Petra Budnikovová
PR specialistka - projektu APIV
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: budnikovova@nidv.cz
Mgr. Vladimíra Chaloupková
Týmová manažerka projektu SRP - KA Individuální pomoc
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 957 775
Telefon: 222 122 330
E-mail: chaloupkova@nidv.cz
Štěpánka Cifrainová
Asistentka projektového manažera projektu APIV B
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 454 397
Telefon: 222 122 355
E-mail: cifrainova@nidv.cz
Aneta Cirusová
CISKOM
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: cirusova@nidv.cz
Mgr. Timona Čermáková
Expert specialista v projektu SYPO
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: cermakova.t@nidv.cz
Bc. Jolana Čuprová
Marketingová specialistka projektu SRP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 545 626
Telefon: 222 122 335
E-mail: cuprova@nidv.cz
Mgr. Adam Dědič
Zástupce manažera projektu SRP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 106 759
Telefon: 222 122 276
E-mail: dedic@nidv.cz
Mgr. Věra Dušková
Týmový manažer Centra podpory projektu SRP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 773 753 968
Telefon: 222 122 338
E-mail: duskova@nidv.cz
PhDr. Marie Gazdagová
Týmová manažerka projektu SRP - KA Vzdělávání
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 106 760
Telefon: 222 122 285
E-mail: gazdagova@nidv.cz
Filip Gibiš
Marketingový specialista projektu SYPO
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 141 879
Telefon: 222 122 273
E-mail: gibis@nidv.cz
Mgr. Vladislav Günter
Zástupce projektového manažera projektu APIV B
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 605 777 156
Telefon: 222 122 356
E-mail: gunter@nidv.cz
Mgr. Klára Horáčková
Regionální metodik projektu APIV
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 394 530
Telefon: 220 122 357
E-mail: horackova@nidv.cz
Martina Hovorková
Týmová manažerka projektu SYPO - KA 06 Management
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 851 754
Telefon: 222 122 365
E-mail: hovorkova@nidv.cz
Ivana Janská DiS.
Týmový manažer projektu APIV B - Metodicko-koordinační sítě
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 777 787 955
Telefon: 222 122 248
E-mail: janska@nidv.cz
Martina Klimešová DiS.
Asistentka projektového manažera projektu SRP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 106 763
Telefon: 222 122 287
E-mail: klimesova@nidv.cz
Kryštof Knejp
Organizačně administrativní pracovník projektu APIV
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: knejp@nidv.cz
Mgr. Gabriela Kynclová
Týmový manažer projektu APIV B - Spolupráce
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 774 315 142
Telefon: 222 122 350
E-mail: kynclova@nidv.cz
Bc. Hana Lakomá
Asistentka hlavního projektového manažera SYPO
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 161 414
Telefon: 222 122 363
E-mail: lakoma@nidv.cz
Markéta Londinová
Evaluační pracovník projektu FNV
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: londinova@nidv.cz
Mgr. Tomáš Machalík Ph.D.
Projektový manažer projektu APIV B
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 733 125 963
Telefon: 222 122 220
E-mail: machalik@nidv.cz
Ing. Libor Martínek
Týmový manažer projektu SRP
KA – 06 Řízení, KA – 07 Spolupráce
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 776 459 175
Telefon: 222 122 342
E-mail: martinek@nidv.cz
Ing. Andrea Matoušková
Týmová manažerka projektu SYPO – KA Řízení projektu
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 413 961
Telefon: 222 122 334
E-mail: matouskova.a@nidv.cz
PhDr. Ivana Musilová
Týmový manažer projektu APIV B - Evaluace
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 724 056 027
Telefon: 222 122 353
E-mail: musilova@nidv.cz
Mgr. Jana Nedomová
Administrátorka projektu SYPO
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 375 360
Telefon: 222 122 262
E-mail: nedomova@nidv.cz
Mgr. Jiří Nekola
Projektový manažer projektu SYPO
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 776 222 888
E-mail: nekola@nidv.cz
Monika Novotná
Finanční manažerka projektu SRP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 106 765
Telefon: 222 122 239
E-mail: novotna@nidv.cz
Mgr. Jana Odstrčilová
Týmový manažer projektu APIV B - Veřejnost
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 454 398
Telefon: 222 122 225
E-mail: odstrcilova@nidv.cz
Ing. Stanislava Pechová
Finanční manažer projektu APIV B
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 454 402
Telefon: 222 122 354
E-mail: pechova@nidv.cz
Mgr. Lukáš Pfauser
Týmový manažer projektu SRP - KA Veřejnost
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 606 661 022
Telefon: 222 122 333
E-mail: pfauser@nidv.cz
Bc. Soňa Planerová
Personalistka kmen, projekt FNV
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 293
E-mail: planerova@nidv.cz
Mgr. Martin Plitz DiS.
Týmový manažer projektu SYPO - KA 07 Podpora
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 475 710
Telefon: 222 122 362
E-mail: plitz@nidv.cz
Mgr. Šárka Sáblová
Ústřední metodik DVPP,
Metodik specialista v projektu SYPO
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 612
Telefon: 222 122 261
E-mail: sablova@nidv.cz
Kateřina Salavová
Konzultant e-learningů RP CISKOM
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
E-mail: salavova@nidv.cz
Ing. Rut Schreiberová
Projektový administrátor SRP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 340
E-mail: schreiberova@nidv.cz
Mgr. Josef Slovák
Týmový manažer projektu SYPO - KA 04 Kabinety
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 166 483
Telefon: 222 122 366
E-mail: slovak.j@nidv.cz
Mgr. Adam Spálenský
Týmový manažer projektu SRP - KA Evaluace
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 106 767
Telefon: 222 122 337
E-mail: spalensky@nidv.cz
PhDr. Tereza Škachová Ph.D.
Týmový manažer projektu APIV B - Spolupráce
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 545 362
Telefon: 222 122 351
E-mail: skachova@nidv.cz
Petr Štěpánek
Týmový manažer SYPO - KA 09 Veřejnost
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 773 596 311
Telefon: 222 122 361
E-mail: stepanek.p@nidv.cz
Ing. Kateřina Tejnilová
Projektová administrátorka projektu SRP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 341
E-mail: tejnilova@nidv.cz
Mgr. Josef Tichý
Administrátor projektu SYPO
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 182 425
Telefon: 222 122 202
E-mail: tichy@nidv.cz
Bc. Miroslav Vachek
Finanční manažer projektu SYPO
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 773 762 430
Telefon: 222 122 240
E-mail: vachek@nidv.cz
Mgr. Petr Valenta Ph.D.
Projektový manažer projektu SRP
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 747 263
E-mail: valenta@nidv.cz
Mgr. Lenka Volfová
Metodik specialista
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 171 679
Telefon: 222 122 368
E-mail: volfova@nidv.cz
Mgr. Jiří Zajíc
Odborný garant projektu FNV
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 723 963 939
Telefon: 222 122 266
E-mail: zajic@nidv.cz
Mária Zicháčková
Projektový administrátor projektu APIV B
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 454 403
Telefon: 222 122 263
E-mail: zichackova@nidv.cz
Mgr. Kamila Žárská
Manažer projektu FNV, Analytik - Kmen
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 453 015
Telefon: 222 122 223
E-mail: zarska@nidv.cz