Wellnerova 25
779 00 Olomouc

Telefon: 775 571 603
E-mail: olomouc@nidv.cz

Programová nabídka ZDE
Krajské pracoviště Olomouc

Kontakty Olomouc

Mgr. Dušan Vitoul
Vedoucí pracoviště,

metodik pro vzdělávání,

hlavní garant KS,

vedoucí Centra podpory v projektu SRP
Wellnerova 25, 779 00 Olomouc
Telefon: 775 571 603
E-mail: vitoul@nidv.cz
Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu Ph.D.
Konzultant implemetace APIV
Wellnerova 25, 779 00 Olomouc
Mobil: 778 880 449
E-mail: cakirpaloglu@nidv.cz
Mgr. Zonna Bařinková
Krajský metodik projektu APIV
Wellnerova 25, 779 00 Olomouc
Mobil: 770 120 826
E-mail: barinkova@nidv.cz
Mgr. Jakub Marinov
Metodik pro vzdělávání,

regionální garant aktivity CISKOM,

krajský koordinátor aktivity Děti/žáci-cizinci,

odborný poradce Centra podpory v projektu SRP
Wellnerova 25, 779 00 Olomouc
Mobil: 778 528 452
Telefon: 778 528 452
E-mail: marinov@nidv.cz
PhDr. Milena Pítrová
Metodik pro vzdělávání,
regionální garant aktivity CISKOM
Wellnerova 25, 779 00 Olomouc
Mobil: 731 503 726
E-mail: pitrova@nidv.cz
Ing. Jan Pospíšil
Konzultant MAP II v projektu SRP
Wellnerova 25, 779 00 Olomouc
Mobil: 606 738 423
E-mail: pospisil@nidv.cz
Mgr. Pavel Rušar
Koordinátor podpory nadání
Wellnerova 25, 779 00 Olomouc
E-mail: rusar@nidv.cz
Dagmar Sobotková
Asistentka,
metodik pro vzdělávání
koordinátor Centra podpory v projektu SRP
Wellnerova 25, 779 00 Olomouc
Mobil: 731 503 728
Telefon: 731 503 728
E-mail: sobotkova@nidv.cz
Mgr. Radan Vitoul
IT správce krajského pracoviště
Wellnerova 25, 779 00 Olomouc
Mobil: 724 080 260
E-mail: radanv@seznam.cz

Projektové týmy

Mgr. Miroslav Dvořák
Krajský ICT metodik SYPO
Wellnerova 25, 779 00 Olomouc
E-mail: dvorak@nidv.cz
Ing. Irena Sládečková
Odborný krajský metodik SYPO
Wellnerova 25, 779 00 Olomouc
Mobil: 770 199 038
Telefon: 770 199 038
E-mail: sladeckova@nidv.cz