Senovážné náměstí 872/25, budova A
110 00 Praha 1

Telefon: 222 122 301
Fax: 224 228 334

Programová nabídka ZDE
Krajské pracoviště Praha a střední Čechy

Vedení NIDV

PhDr. Ivana Shánilová Ph.D.
Vedoucí pracoviště,
metodik pro vzdělávání,Vedoucí Centra podpory
Senovážné náměstí 872/25, budova A, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 608
Telefon: 222 122 301
E-mail: shanilova@nidv.cz
Doc. Milan Beneš
Konzultant MAP II
Senovážné náměstí 872/25, budova A, 110 00 Praha 1
E-mail: benes@nidv.cz
PhDr. Lukáš Borovička Ph.D.
Odborný krajský metodik SYPO
Senovážné náměstí 872/25, budova A, 110 00 Praha 1
Mobil: 777 472 447
Telefon: 777 472 447
E-mail: borovicka@nidv.cz
Květa Čunátová
Krajský koordinátor projektu SRP, asistentka
Senovážné náměstí 872/25, budova A, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 664
Telefon: 222 122 315
E-mail: cunatova@nidv.cz
PhDr. Milan Demjanenko Ph.D.
Konzultant MAP II, projekt SRP
Senovážné náměstí 872/25, budova A, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 122 313
E-mail: demjanenko@nidv.cz
Mgr. Bc. Radek Dlouhý
Krajský ICT metodik SYPO
Senovážné náměstí 872/25, budova A, 110 00 Praha 1
E-mail: dlouhy@nidv.cz
Bc. Yvona Grunclová
Metodik pro vzdělávání,
Krajský metodik projektu APIV
Senovážné náměstí 872/25, budova A, 110 00 Praha 1
Mobil: 777 405 418
Telefon: 222 122 317
E-mail: grunclova@nidv.cz
Jana Krichebauerová
Krajský ICT metodik SYPO
Senovážné náměstí 872/25, budova A, 110 00 Praha 1
Mobil: 773 925 932
E-mail: krichebauerova@nidv.cz
Mgr. Jana Nováková
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 872/25, budova A, 110 00 Praha 1
Mobil: 773157409
Telefon: 222 122 319
E-mail: novakova.jana@nidv.cz
Bc. Pavla Olachová
Metodik pro vzdělávání,
Krajský metodik projektu APIV
Senovážné náměstí 872/25, budova A, 110 00 Praha 1
Mobil: 731 503 735
Telefon: 222 122 312
E-mail: olachova@nidv.cz
Mgr. Anna Poláčková
Metodik pro vzdělávání,
Odborný poradce Centra podpory projektu SRP
Senovážné náměstí 872/25, budova A, 110 00 Praha 1
Mobil: 778 543 087
Telefon: 222 122 315
E-mail: polackova@nidv.cz
Marcela Řeřábková
Metodik pro vzdělávání,
Krajský koordinátor Center podpory projektu SRP
Senovážné náměstí 872/25, budova A, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 661
Telefon: 222 122 314
E-mail: rerabkova@nidv.cz
Mgr. Jana Šímová
Metodik pro vzdělávání, Regionální garantka Ciskom
Senovážné náměstí 872/25, budova A, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 029 950
Telefon: 222 122 313
E-mail: simova@nidv.cz
Mgr. Jitka Šimsová
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 872/25, budova A, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 620
Telefon: 222 122 311
E-mail: simsova@nidv.cz
PhDr. Ilona Šlechtová
Metodik pro vzdělávání,
Konzultant implemetace APIV
Senovážné náměstí 872/25, budova A, 110 00 Praha 1
Mobil: 777 737 594
Telefon: 222 122 322
E-mail: slechtova@nidv.cz
Mgr. Martina Šnoblová
Konzultantka MAP II.
Senovážné náměstí 872/25, budova A, 110 00 Praha 1
E-mail: snoblova@nidv.cz
Mgr. Mária Vlčková
Konzultant MAP II
Senovážné náměstí 872/25, budova A, 110 00 Praha 1
E-mail: vlckova@nidv.cz

Projektové týmy

Mgr. Jakub Chochola
Odborný krajský metodik SYPO
Senovážné náměstí 872/25, budova A, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 167 242
Telefon: 770 167 242
E-mail: chochola@nidv.cz
Ing. Šárka Pirklová
Odborný poradce centra podpory SRP
Senovážné náměstí 872/25, budova A, 110 00 Praha 1
Mobil: 770 179 080
Telefon: 222 122 316
E-mail: pirklova@nidv.cz