Vážené kolegyně, vážení kolegové,

mám radost, že vám mohu představit obsah posledního SRPáckého newsletteru školního roku 2017/2018. I tentokrát se v něm s vámi podělíme o užitečné informace a projektové novinky. Zkrátka o všechno, co se za poslední čtvrtletí v projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích povedlo.

Na úvod vám představíme výsledky prvních analýz rozvoje školy. Článek popisuje způsob, jakým evaluační tým zachytil stávající stav zapojených škol před vstupem do projektu, a to především v oblasti strategického řízení a plánování. Týmový manažer aktivity Evaluace Adam Spálenský vás seznámí s koncepcí použitých analýz i se současnými zjištěními nejen o stavu škol v uvedené oblasti, ale i o nejčastějších problémech, s nimiž se vybrané školy potýkají.

Pátému setkání odborného panelu aktivity Spolupráce se ve svém příspěvku věnuje jeho odborný garant Václav Trojan. Tématem jednání byl tentokrát pedagogický leadership. 

Ani v osmém vydání SRPáckého newsletteru nechybí rozhovor. Petra Počtová, odborná pracovnice projektu SRP, nám přiblížila, na základě jakých poznatků se zformovala výzva Šablony II, a zmínila také užitečná doporučení pro žadatele, kteří se této výzvy účastní poprvé.

Novinku v podobě nového projektu OP VVV, který má na starosti NIDV, představila Lenka Hanušová. Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) plánuje navázat spolupráci s aktivními pedagogy, kteří mají zájem o další profesní rozvoj.

O systému sdílení zkušeností a dobré praxe benchlearningu jsme už psali v minulém čísle. V květnu se ale uskutečnilo zajímavé školení benchlearningu pro členy projektového týmu, odborníky z center podpory a hlavně pro konzultanty rozvoje škol, jejichž tým se v současnosti stále rozrůstá.

Přeji vám příjemné čtení a především krásné a zasloužené prázdniny.

Jolana Čuprová, marketingová specialistka projektu