Odborný panel jako takový i osobnosti, které jsou jeho součástí a účastní se jednání a dalších aktivit, jsme představili v minulém SRPáckém newsletteru. V květnu se platforma opět sešla, a tak je na místě rozebrat posun, jehož se po tomto jednání podařilo dosáhnout. 

Leitmotivem květnového jednání byla problematika pedagogického leadershipu, což samo o sobě představuje poměrně velké sousto. Zapojení odborníci se totiž v předchozím období dohodli, že začnou právě tímto stěžejním tématem, z něhož pak vzejdou impulsy pro ostatní plánované oblasti.

Jednání odborného panelu předcházela schůzka vedoucích dílčích skupin s vedením panelu a manažerem příslušné klíčové aktivity. Na pracovní schůzce se celá oblast rozdělila na pět částí, protože se ukázalo, že snaha okamžitě a kompletně pojmout pedagogický leadership během plenárního jednání drobí pozornost a odvádí účastníky od základního tématu.

Každý vedoucí skupiny měl na starost přípravu jedné oblasti. Je jasné, že některé věci mají širší souvislosti, ale cílem bylo během jednání odborného panelu nejprve pracovat ve skupinách a v závěrečné části společnou práci prezentovat a vyslechnout argumenty účastníků ostatních skupin.

První skupina řešila problematiku snížení zátěže vrcholového managementu škol. Druhá skupina se zabývala změnou modelu financování regionálního školství. Třetí skupina se věnovala vzniku středního článku řízení a možnostem leadershipu v územích. Čtvrtá skupina analyzovala přípravu budoucích učitelů a možnosti jejího posílení a pátá skupina zpracovala téma posílení profesního rozvoje ředitelů škol.

Zvolený způsob práce byl velice efektivní. Jednak vedoucí skupin přišli již připraveni, vybaveni východisky a základními argumenty a jednak šli do práce skutečně naplno a připravili se na prezentaci i plenární diskusi.

Upravené závěry jednání odborného panelu experti předloží vrcholnému managementu projektu SRP i vedení NIDV k posouzení, zdali jít dále touto cestou. Podle reakcí účastníků i kvality výsledné prezentace lze soudit, že práce je vskutku smysluplná a pomůže v dalších aktivitách projektu SRP.

Autor: Václav Trojan