Využijte konzultační a poradenské služby k inkluzi

Máte dotaz k inkluzi? Potřebujete konzultaci nebo radu? Obraťte se na Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání. Fungují v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi na všech krajských pracovištích NIDV.

Kromě odpovědí na vaše dotazy můžete v centrech: 

 • zjistit, jaká zařízení či organizace poskytují ve vašem kraji expertní služby např. v oblasti zdravotního či sociálního znevýhodnění, poradenské činnosti, speciální nebo sociální pedagogiky, psychologie nebo dalšího vzdělávání,

 • získat informace, jak vylepšit nastavení poradenských služeb v rámci školního poradenského pracoviště, 

 • najít metodickou podporu pro konkrétní oblasti spojené s inkluzí ve škole,     

 • načerpat inspiraci, jakou formu profesní podpory zvolit pro vedení školy a jednotlivé pedagogy, kde najít kvalitní kouče a mentory nebo jaké další vzdělávání zvolit pro svůj pedagogický sbor, 

 • dozvědět se, kde v kraji hledat příklady dobré praxe a další zkušenosti ze škol, které procházejí profesní i vzdělávací podporou v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Krajští metodici radí mj. v těchto oblastech:

 • legislativa a systém podpůrných opatření
 • speciální a sociální pedagogika
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • vzdělávání dětí/žáků nadaných, s odlišným mateřským jazykem z odlišného kulturního prostředí nebo s odlišnými životními podmínkami
 • primární prevence rizikového chování
 • etopedie, psychopedie, vývojová psychologie a logopedie
 • komunikace a spolupráce s rodiči, klima školy
 • management školy

Zajímají vás zkušenosti, doporučení či názory lidí z praxe? Přijďte na některý z informačních seminářů ke společnému vzdělávání. Centra podpory je pořádají několikrát ročně a jsou zdarma.

Specializaci jednotlivých center včetně kontaktů a přehledu aktuálních akcí v jednotlivých krajích naleznete na webu www.inkluzevpraxi.cz.