Vydáváme PR články

PR články přibližují veřejnosti témata a novinky, které souvisejí se Strategickým řízením a plánováním ve školách a v územích. Po pečlivém dodržení všech náležitostí jsme pro rok 2018 navázali spolupráci s vydavatelstvím Echo Media, které vydává Týdeník Echo a provozuje server echo24.cz. Zatím jsme publikovali dva texty. První byl kromě důležitých obecných informací věnován analýzám rozvojových potřeb škol (tématem se zabývá také úvodní článek tohoto newsletteru – pozn. red.), druhý problematice benchlearningu. Další text chystáme na konec prázdnin jako součást speciální přílohy časopisu nazvané Škola volá. Všechny mediální výstupy, které od března 2016 vyšly nejen v tisku, ale také na internetu, naleznete na webu v sekci napsali o nás