Uspořádali jsme školení k benchlerningu

Celodenní školení pro konzultanty rozvoje škol i odborníky z krajských center podpory uspořádali začátkem května pracovníci projektu SRP. David Vykydal a Jaroslav Nenadál z Vysoké školy báňské v Ostravě společně představili podstatu a terminologii benchlearningu, jeho modely i fáze. Systém sdílení zkušeností a dobré praxe zvaný benchlearning míří už na podzim do vybraných českých škol v rámci systému Intenzivní podpory projektu.

Akce probíhala v pátek 4. května v prostorách Národního institutu pro další vzdělávání celý den. Školení se účastnili konzultanti rozvoje škol a prostřednictvím živě přenášeného internetového webináře také někteří odborní poradci center podpory. David Vykydal na úvod rozebral terminologii benchlearningu a vysvětlil pojmy jako facilitátor, nejlepší praxe nebo sebehodnocení. Poté přešel k podstatě a principům benchlearningu a jeho typům.

Zajímavé je, že s tzv. benchlearningovými projekty nemají u nás lidé dosud větší zkušenosti. Použití uvedeného přístupu, který měří výkonnost čelních organizací v daném oboru pomocí vzájemného srovnávání, tedy nemá v českém prostředí obdoby.

Přednášející odborníci v tomto kontextu zdůraznili, že nepostradatelnou součást úspěšného benchlearningového projektu představují znalosti zaměstnanců konkrétní školy, protože úspěch takového projektu úzce souvisí se schopností identifikovat slabé a silné stránky organizace.

V průběhu letošního jara vzdělávají experti projektu SRP budoucí konzultanty rozvoje školy. Jejich počet se v současnosti rychle rozrůstá. Školení benchlearningu je součástí tohoto odborného vzdělávání, které konzultanti uplatní právě při práci se zapojenými školami.

Autorka: Jolana Čuprová