Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsem rád, že vám mohu po prázdninách představit obsah v pořadí už devátého SRPáckého newsletteru. I tentokrát můžete očekávat shrnutí všeho důležitého, co se za poslední tři měsíce v projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích událo.

Pravidelný projektový zpravodaj otevřeme tématem třetí vlny místních konferencí. Významné akce se vedle pracovníků škol a školských zařízení a zřizovatelů účastní také příjemci projektů Místní akční plány rozvoje vzdělávání (IPo MAP). Úplně poprvé vystoupí absolventi vzdělávacího programu pro širší vedení škol. Druhou novinkou je, že na přípravě akcí spolupracuje více krajů společně.

Za zmínku stojí článek o výsledcích nedávno zveřejněné evaluační zprávy systémových a koncepčních projektů OP VVV. Vyšlo najevo, že SRP nejvíce znají střední školy a zřizovatelé.

Přečíst si můžete také o novinkách v projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), jehož řady nově rozšířilo třináct odborných krajských metodiků. Tématu se věnuje marketingová specialistka SYPO Věra Štěpánová.

S prosbou o pravidelný rozhovor jsme oslovili ředitelku ZŠ a MŠ Javorník Evu Košíkovou. Hovořili jsme s ní nejen o zkušenostech, které nasbírala od začátku minulého školního roku, kdy začala spolupracovat s odborníky projektu na zavádění strategického řízení, ale také o roli žáků, rodičů a vůbec celé komunity.

V neposlední řadě vám také představíme další tři členy projektového týmu, do něhož o prázdninách nastoupila Věra Dušková jako týmová manažerka aktivity Centra podpory. Vedle ní se na stránkách pravidelného zpravodaje objeví medailonky kolegyně z Ostravy Martiny Jatzkové a lektora Romana Zieglera.

Přeji vám hezké čtení a příjemný začátek podzimu. 

Lukáš Pfauser, týmový manažer aktivity Veřejnost