Projekt  SRP chystá třetí vlnu místních konferencí

Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) chystá v říjnu a listopadu letošního roku už třetí vlnu místních konferencí. Pozitivní ohlasy na předchozí akce nás motivují k tomu, abychom i letošními konferencemi maximálně podpořili pracovníky škol a školských zařízení, zřizovatele a příjemce projektů Místní akční plány rozvoje vzdělávání (IPo MAP). Naprostou novinkou budou vystoupení absolventů vzdělávacího programu pro širší vedení škol.

Letošní blok místních konferencí přináší mnoho organizačních novinek. Datum zahájení se přesunulo na říjen. Další změna oproti předešlým konferencím spočívá v samotné realizaci. Na přípravě jednotlivých akcí se bude poprvé podílet více krajů najednou.

Spolupráce několika krajů na organizaci konferencí přímo souvisí s jejich cíli. Organizátoři se letos chtějí zaměřit především na výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe při plánování a realizaci strategického rozvoje škol v širším území. Praktická témata, přesahující rámec jednoho kraje, mají totiž pro ředitele škol a tvůrce MAP v současné době největší význam.

Zhruba šest hodin společné práce se tedy zaměří na prezentaci poznatků získaných během realizace aktivit, do nichž jsou aktéři rozvoje vzdělávání v územích zapojeni. Budeme se věnovat Šablonám I a jejich návaznosti na Šablony II, vyhodnotíme zásadní rozdíly mezi výzvami. Pohovoříme o příkladech dobré praxe aktivit implementace MAP II a vzájemné provázanosti s MAP I.

Prostor dostanou i prezentace jednotlivých MAP v krajích. Oslovení odborníci projektu Implementace Krajského akčního plánu (iKAP) a zástupci systémových projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) budou informovat o připravovaných aktivitách na příští rok.

Další důležitou novinkou je, že na konferencích vystoupí absolventi našeho vzdělávacího programu pro širší vedení škol, kteří promluví o tom, jak získané poznatky využili v praxi při řízení školy. Čas věnujeme také aktuálnímu shrnutí činností samotného projektu SRP.

První vlna intenzivní podpory strategického řízení a plánování ve školách (další aktivita projektu vedle podpory příjemcům IPo MAP) už skončila a od září vstupujeme do nové fáze. Proto můžeme společně hodnotit, co první rok přinesl. O reflexi spolupráce se podělí i pracovníci podpořených škol.

Těšíme se na setkání s vámi na místních konferencích projektu SRP!

Autorka: Věra Dušková