Do projektu SYPO se nově zapojili odborní krajští metodici

Do týmu projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) se nově přidalo třináct odborných krajských metodiků projektu. Budou působit na všech krajských pracovištích NIDV a budou v úzkém kontaktu se školami, místními akčními skupinami (MAS), krajskými akčními plány (KAP) a zástupci samosprávy.

Odborní krajští metodici jsou podrobně seznámeni s projektem a budou učitelům a ředitelům všech druhů a stupňů škol poskytovat profesionální podporu formou osobního kontaktu i online komunikace. Ta bude bude sloužit k předávání informací z projektu SYPO a odborní krajští metodici budou také sledovat konkrétní potřeby pedagogů a vedení škol a reflektovat jejich představy o zapojení do projektu SYPO a jeho dalším směřování. 

Mezi činnosti krajských odborných metodiků bude patřit zajištění a organizace metodických kabinetů na krajské úrovni, dále spolupráce při organizaci stálé konference ředitelů a aktivit vlastní podpory vedení škol. Krajští metodici budou také aktivně vyhledávat školy, kde působí začínající učitelé, zjišťovat požadavky vedení škol a uvádějících učitelů týkající se právě podpory začínajících učitelů a oslovovat je ke spolupráci. Na tyto potřeby školní praxe bude reagovat klíčová aktivita Začínající učitel, která přináší návrhy systému podpory v dané oblasti.

Odborní krajští metodici budou dále spolupracovat s fyzickými i právnickými osobami, které v kraji realizují další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), a budou poskytovat odbornou individuální podporu pedagogické veřejnosti.

Autorka: Věra Štěpánová

marketingová specialistka projektu SYPO