Malý technik na Boskovicku

Místní akční skupina Boskovicko PLUS má za sebou ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje zajímavý pilotní projekt Malý technik. Akce pro 1. stupeň základních škol vznikla se záměrem zdokonalit zručnost a technické uvažování dětí ze šesti vybraných škol. K rozvoji vnímání techniky měly dětem pomoci stavebnice Merkur, které školy dostaly k využití.

Hlavní náplň projektu vytvořily ale přímo zapojené školy, kde děti v rámci pracovních činností sestavovaly jednotlivé výrobky. Autory zdařilých výrobků ocenili organizátoři v rámci soutěže, která proběhla jako součást projektu. Jednou z cen pro ty nejšikovnější žáky z každé školy byl zájezd do Muzea Merkur v Polici nad Metují.

Tvůrci projektu věří, že si žáci odnesli pozitivní přístup k technickým oborům, a pokud jej nevyužijí později profesně, budou vybaveni alespoň jistou dávkou zručnosti a technického myšlení pro běžný život.

Autorka: Jolana Čuprová