Vážené kolegyně, vážení kolegové,

mám radost, že jste si otevřeli jubilejní desáté vydání SRPáckého newsletteru. Od prázdnin se projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích posunul zase o kus dál a projektový zpravodaj je opět tu, aby vám přiblížil nejen aktuální dění.

Tematickou páteř desátého čísla tvoří v prvé řadě text projektového manažera Petra Valenty o koučinku, který shrnuje význam této metody pro profesní rozvoj ředitelů škol nejen v oblasti strategického řízení. Dodejme, že koučink představuje jednu z forem podpory vykonávané v rámci aktivity Individuální pomoc.

Nemalou část předvánočního čísla zabral rozhovor s Vítem Beranem, externím spolupracovníkem projektu a ředitelem pražské ZŠ Kunratice. Řeč byla o řadě aktuálních odborných i praktických otázek, které souvisí s chodem školy, i o záležitostech majících význam pro celý vzdělávací systém.

Ani tentokrát jsme nezapomněli na informaci o třetí vlně místních konferencí konaných v říjnu a listopadu a tradičně také představujeme tři členy projektového týmu i další zajímavosti. Podobně jako výše zmíněný obsah určitě stojí za přečtení. 

Doufám, že se vám newsletter bude líbit! 

Přeji vám za celý SRPácký tým hezké Vánoce a šťastný vstup do roku 2019.

Lukáš Pfauser, týmový manažer aktivity Veřejnost