Mezinárodní konference NIDV

Ve dnech 6. a 7. prosince 2018 uspořádal NIDV v Praze čtvrtou mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků, tentokrát na téma strategického řízení ve školách. Dvoudenní akce nabídla ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům státní správy, akademického sektoru i odborné veřejnosti prostor pro prezentaci a výměnu zkušeností se strategickým řízením a plánováním ve školách a s pedagogickým vedením.

Na akci přednášeli zahraniční odborníci. O zkušenosti se strategickým řízením a plánováním v kanadských školách se podělila Sherri-Lynne Phanard z Lakehead District School Board. Model vzdělávání řídících pracovníků v Sasku představila Conelia Franke ze Zemského úřadu pro školství. Prostor dostali také ředitelé vybraných tuzemských škol. Konferenci doplnily druhý den workshopy na  následující témata: analýza potřeb školy; mise, vize, stanovení strategických cílů; tvorba strategického plánu rozvoje školy a implementace procesů SRP a evaluace pokroku školy.