Odborný panel běží celý podzim naplno

Odborný panel, který realizuje svoji činnost v rámci projetu SRP, má za sebou bohatý podzimní program. Nabízíme vám malé nahlédnutí pod jeho pokličku.

Vraťme se nejprve před letní prázdniny a připomeňme závěry květnového jednání, které pracovníci panelu vtělili do tzv. matice doporučení prioritní oblasti zvané Podpora pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školách.

Uvedený materiál dostali také pracovníci MŠMT. Nejednou jsme zainteresované odborníky upozorňovali na skutečnost, že by ředitel školy měl být pedagogickým lídrem, přičemž pro tuto zásadní činnost nemá bohužel úplně adekvátní podmínky.

Uvedená matice doporučení poukázala na hlavní problémy současného stavu a zároveň popsala žádoucí budoucí stav. Pro silnější podporu názorů expertů bylo navrhované řešení dílčího problému doplněno přínosem, potřebnými opatřeními a nezbytnými aktivitami, které je nutno udělat, aby bylo možné dosáhnout žádoucího stavu.

Členové odborného panelu se shodli na tom, že mezi zásadní problémy uvedené oblasti patří neúměrná zátěž ředitelů škol, nedostatečná systémová podpora ředitelů škol, nevyhovující model přípravy budoucích ředitelů, různorodost a roztříštěnost programů učitelské přípravy a nesystémové (projektové) financování těch aktivit, které má škola uskutečňovat ze zákona.

Podzimní jednání odborného panelu zacílilo pozornost na oblast podpory celých pedagogických sborů, která je rozdělena do dílčích podoblastí – personální podpora, metodická podpora, materiální a finanční podpora a další podpora. Jednání odborného panelu kombinovalo plenární aktivity i aktivity ve skupinách. Díky tomu bylo vytvořeno potřebné východisko pro individuální expertní práci a potřebné materiály k diskuzi pro další jednání odborného panelu, které se bude konat v dubnu 2019.

Odborný panel jasně ukazuje svou smysluplnost. Cílem není pouze pojmenovat problémová místa, ale strukturovaně navrhovat možnou cestu ke zlepšení. Dílčí závěry odborného panelu se navíc pravidelně využívají v rámci dalších aktivit projektu SRP.

Autor: Václav Trojan