Milé kolegyně, milí kolegové,

jsme rádi, že se opět společně setkáváme nad stránkami SRPáckého newsletteru. I jedenácté číslo nabízí řadu témat souvisejících nejen s problematikou strategického řízení a plánování.

V předcházejícím čísle jsme začali zveřejňovat příklady dobré praxe z oblasti místního akčního plánování a šablon. Rozhodli jsme se, že v tom budeme pokračovat a že se podíváme na to, jak rozmanitě je možné uchopit téma čtenářské gramotnosti. O své zkušenosti se podělili učitelé ze Svobodné základní školy v Třebušíně, která využila výzvu Šablony II, i zástupci projektu MAP Turnovsko II, kde do podpory čtenářské gramotnosti zapojili místní knihovnu a seniory.

Pravidelný rozhovor pak jistě zaujme všechny ředitele a členy vedení škol. Roman Ziegler, dlouholetý ředitel, pedagog a lektor dalšího vzdělávání, se podělil nejen o zkušenosti se zaváděním strategického řízení do školy, ale prozradil i pár tipů, jak ke strategickému plánování motivovat pedagogický tým.

První vlnu intenzivní podpory i intenzivní spolupráci s koordinátorem rozvoje školy popsala ředitelka Mateřské školy Dvouletky Jana Bezděková. V textu se dočtete, jaký byl její první rok v pozici ředitelky, i důvody, proč spolupráci s experty projektu SRP sama doporučuje.

V tomto čísle jsme věnovali dále prostor materiálu, který nedávno vydalo MŠMT. Metodiku rovných příležitostí, závazný dokument, který vymezuje kompetenci a činnost pracovních skupin pro rovné příležitosti v místních a krajských akčních plánech rozvoje vzdělávání, popsala týmová manažerka Center podpory Věra Dušková.

Přejeme vám příjemné čtení v jarních dnech i dostatek chuti a sil do další práce.

Jolana Čuprová, marketingová specialistka projektu