Z pohledu ředitelky MŠ

Odborníci projektu SRP mi otevřeli oči

Mateřská škola Dvouletky, nacházející se v pražských Strašnických, se stala vůbec prvním zařízením zapojeným do podpory projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP). Jana Bezděková, ředitelka MŠ, která má čtyři třídy a kapacitu 112 dětí, si po dvou letech od prvního kontaktu s projektem spolupráci velmi pochvaluje.

Klidné prostředí řadových domků, dobrá dostupnost MHD a vlastní zahrada. Tyto podmínky přesvědčují rodiče ze Strašnic pro výběr Mateřské školy Dvouletky. Oceňují třeba fakt, že mezi patnácti zaměstnanci působí i jeden asistent pedagoga pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zkušená pedagožka

Ředitelka Jana Bezděková chová ke své práci vřelý vztah i proto, že pochází z učitelské rodiny. „Otec působil jako středoškolský učitel a mě, stejně jako sestru, která se celý profesní život věnovala vzdělávání středoškoláků, už od dětství přitahovalo učitelské řemeslo,“ říká absolventka předškolní pedagogiky na Pedagogické fakultě UK.

Na místo ředitelky MŠ Dvouletky se Jana Bezděková dostala v roce 2016 poté, co úspěšně absolvovala konkurz. Hned nato se začala seznamovat se situací ve škole. „Z inspekční zprávy jsem zjistila, že škola má hodně rezerv a nedostatků, s nimiž je potřeba pracovat. S problémy jsem se ale potýkala sama a řešila je intuitivně. Pocity bezradnosti a bezvýchodnosti nepřemohl ani zápal a velké pracovní nasazení,“ popisuje své začátky ve funkci kantorka s 25letou praxí.

Přichází SRP

Přelom nastal na jaře 2017. V době, kdy už věděla o nevyužitém potenciálu zaměstnanců školky, oslovili ředitelku pracovníci NIDV a seznámili ji s projektem SRP. „Nejprve jsem byla na pochybách, zda projekt bude smysluplný, a kladla jsem si otázku, v čem může naší škole a mně jako ředitelce pomoci. Dlouho jsem s navázáním spolupráce váhala. Na jedné straně jsem cítila potřebu s někým zkušeným probrat témata, která mě trápila a ve kterých jsem tápala, ale zároveň jsem nechtěla, aby někdo cizí do chodu školy zasahoval,“ svěřuje se Jana Bezděková, která se nakonec rozhodla tak, že projekt vyzkouší a v případě, že jej neshledá smysluplným, spolupráci ukončí.

Vše začalo standardním způsobem, který zahrnuje mimo jiné přidělení konzultanta rozvoje školy (KRŠ). „Konzultant mi pomáhá nahlížet na vedení školy uceleně tak, abych si dokázala jasně stanovit priority a efektivně naplánovat jednotlivé strategie. Nejprve mě hodně podpořil při vyhodnocení analýzy stavu školy, na které se podílel celý pedagogický sbor. Společně jsme zjišťovali silné stránky i slabiny, zkoumali jsme kulturu školy. Konzultant mě vedl, abych jasně pojmenovala vizi,“ rozvádí Jana Bezděková. Dodává, že uvedeným způsobem vytvořila pomyslné stavební kameny, ze kterých staví strategické cíle, jichž chce v určitém časovém období dosáhnout.

Rolí konzultanta je, aby vedení školy naučil pohlížet na záležitosti chodu školu v časové perspektivě a aby pedagogové společně s ním hleděli za horizont aktuálních úkolů a problémů. „Do projektu jsme zapojení druhý školní rok a snažíme se uvádět v život cíle formulované ve školním akčním plánu. Díky jasnému, přehlednému a efektivnímu plánování se nám to daří. Odpadl zbytečný stres a všichni dopředu víme, čeho a jakým způsobem chceme dosáhnout. Celý projekt vnímám jako přínosný a účast v něm mohu doporučit,“ uzavírá ředitelka MŠ Dvouletky.

Autor: Lukáš Pfauser