Babička a dědeček čtou ve školce

Od listopadu 2018 finančně podporujeme v rámci projektu MAP Turnovsko II spolupráci knihovny s mateřskými školami. Aktivita, která nese název „Babička a dědeček do školky“, umožňuje rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti u dětí z mateřských škol. V tuto chvíli jsou do aktivity zapojeny dvě mateřské školy a zájem je patrný i v dalších školách.

Podstatou je propojení tří generací, a to dětí, rodičů a seniorů. Hlavní myšlenkou je umožnit pravidelné setkávání nejmladší a nejstarší generace s cílem posílit mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot.

Aktivita zvaná „Babička a dědeček do školky“ klade důraz na tradiční a důležitý rituál předčítání v rodině. To přispívá ke zlepšení čtenářské a jazykové gramotnosti v době, kdy děti nezřídka vyrůstají v jazykově chudém prostředí, rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a čtou. Kontakt s živým slovem v mnohých rodinách vytlačila televize, počítače a další média, jejichž nástrojem není kvalitní jazyk. 

Proto je aktivita „Babička a dědeček do školky“ vítanou změnou. Pohádková babička nebo dědeček dochází pravidelně jednou týdně ve stejném čase do mateřské školy a čte dětem před spaním. Po přečtení pohádky děti v odpoledních činnostech malují, vyprávějí si o pohádce nebo si nosí domů podněty pro společné čtení v rodině. Děti se na svou „pohádkovou babičku” samozřejmě těší. I pro babičky a dědečky jsou tato setkávání obohacující. Před prázdninami plánujeme uspořádat malou „pohádkovou slavnost“ a výstavu výtvarných prací.

Autoři: Kamila Kořánová a Karel Bárta