Co přináší projekt se zkratkou FNV?

V září loňského roku odstartoval v NIDV další důležitý projekt. Protože jsme v minulém newsletteru na informaci o něm už neměli místo, představujeme vám projekt Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového (FNV) až teď. Cílem iniciativy, podpořené z evropských peněz sumou 8 974 544 Kč, je metodická podpora spolupráce mezi pedagogy a pracovníky v zájmovém a neformálním vzdělávání, kteří společně tvoří a v praxi ověřují vzdělávací programy pro děti zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí.

Kromě již zmíněné podpory spolupráce ve formálním a neformálním vzdělávání se projekt zaměřuje také na rozvoj kompetencí pracovníků obou těchto oblastí. K tomu slouží podpora síťování a vzájemného učení na setkáních a workshopech pořádaných centry kolegiální podpory. Centra byla zřízena na pěti krajských pracovištích NIDV: v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Ústí nad Labem a budou fungovat po dobu tří let. Odborníci z projektu FNV plánují postupně zapojit nejméně šedesát organizací (třicet škol a třicet organizací neformálního vzdělávání), uskutečnit řadu akcí a publikovat metodické materiály v šesti tematických oblastech.

Metodická činnost center kolegiální spolupráce bude doprovázena informační kampaní k uznávání neformálního vzdělávání, která bude zacílena na zvýšení informovanosti všech profesionálů pracujících s dětmi a mládeží. Ti totiž mnohdy nevědí, že mají možnost nechat si uznat své profesní kompetence v Národní soustavě kvalifikací (prostřednictvím profesních kvalifikací v oblasti neformálního vzdělávání a výchovy – např. vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže, hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže a další).

(red)