Vážené kolegyně, vážení kolegové,

první letošní číslo SRPáckého newsletteru vám skýtá obvyklou možnost seznámit se s nejdůležitějšími událostmi, které za minulého čtvrt roku přinesl náš projekt. Novinek máme celou řadu.

Na začátku března odstartoval e-learningový vzdělávací program, který má za cíl v osmi kurzech a za pomoci tutora prakticky provést ředitele a širší vedení škol celým cyklem strategického řízení a plánování.

Newsletter samozřejmě neopomíjí užitečné informace k nové výzvě Šablony II, která se vůbec poprvé týká také školních družin, školních klubů, základních uměleckých škol a středisek volného času. Ilustrativní text vám mimo jiné přiblíží, jak vypadá metodická podpora expertů našeho projektu.

Na plné obrátky běží také aktivita věnující se rozvoji strategického řízení a plánování v samotných školách. V rámci individuální pomoci analyzujeme rozvojové potřeby škol a současně připravujeme konzultanty na fázi tvorby strategického plánu rozvoje školy.

Rozhovor newsletteru poskytla Eliška Heidlerová, která hovořila o zkušenostech s tvorbou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání I. Hlavní manažerka MAP v MAS Český les ukázala, jaké ovoce může přinést důkladně ustavená spolupráce mezi všemi, kteří mají v daném regionu slovo při utváření vzdělávací politiky.

Nezapomněli jsme ani na výsledky aktivity Spolupráce, jejíž pracovníci už počtvrté zorganizovali odborný panel k jednotlivým tématům projektu. Na otázky, k čemu vlastně tato platforma slouží a k jakým výsledkům se snaží přiblížit, odpovídal vedoucí odborného panelu Václav Trojan.

Přeji vám příjemné čtení a klidné jarní dny.

Lukáš Pfauser
týmový manažer aktivity Veřejnost