Jednu ze zajímavých aktivit projektu SRP představuje odborný panel, který má nyní za sebou téměř rok činnosti. Tvoří jej osoby působící v různých oblastech českého vzdělávacího systému. Obsazení panelu si vzali na starost dva odborníci – vedoucí Centra školského managementu Pedagogické fakulty UK Václav Trojan a Jiří Kuhn, ředitel nymburského gymnázia. Přečtěte si, čeho se v rámci činnosti odborného panelu už povedlo dosáhnout.

Do panelu se podařilo zapojit bezmála tři desítky osobností z prostředí vzdělávání. Spolupracovat začali ředitelé škol, zřizovatelé, pracovníci vzdělávacích organizací, akademici, politici, osoby z neziskového sektoru i z organizací přímo řízených MŠMT.

Během léta 2017 dopracovali členové panelu dokument určující základní směr a pravidla jeho fungování. Vzhledem ke zkušenostem zapojených lidí se činnost panelu zaměřila nejen na projekt SRP a jeho aktivity, ale zejména na možnosti využít navržené věci ve školském terénu.

Ukazuje se totiž, že řadu pojmenovávaných problémů nikdo dlouhodobě systematicky neřešil. Také proto by se mohl odborný panel stát základem expertní skupiny s možností ovlivňovat rozhodující aktéry vzdělávací politiky v České republice.

Důležitým mezníkem se stalo setkání vedoucích několika odborů MŠMT s manažery projektu SRP a vedoucími odborného panelu loni v listopadu. Na tomto jednání byla nalezena shoda nejen na spolupráci, způsobu předávání informací, ale hlavně na tom, že dílčí závěry a doporučení formulovaná expertní skupinou vezmou příslušní pracovníci MŠMT na vědomí a maximálně je využijí.

V současné době pracuje odborný panel na třech základních tématech – pedagogický leadership, podpora celých pedagogických sborů a leadership v územích.

Věříme, že odborný potenciál členů panelu přinese impulsy k systémovému řešení podpory škol a jejich vedení. Ředitel školy je totiž základním aktérem rozvoje školy a pedagogických pracovníků a měla by mu být poskytována maximální míra pozornosti. Další jednání odborného panelu se uskuteční 14. května 2018.

Autor: Václav Trojan