A1 Vytváření organizačních struktur

A2 Analytická část MAP

A3 Návrhová část MAP

A4 Monitoring a evaluace MAP

A5 Akční plán