B1 Participace, komunitní práce, komunitní plánování

B2 Jak oslovit cílové skupiny nezbytné pro komunitní práci

B3 Zapojení všech nezbytných aktérů

B4 Jak komunitně pracovat

B5 Výstupy a dopady komunitní práce