Kvalifikační studium EVVO 2010–2012

Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s odborem školství a odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje realizoval ve školním roce 2010–2011 kvalifikační studium k výkonu specializovaných činností Školního koordinátora EVVO. Studium bylo realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č. j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.
Jednalo se o třísemestrální akreditovaný studijní program – prezenční cyklus přednášek, exkurzí a ekopraktik. Účastníci  měli příležitost získat zkušenosti s realizací EVVO jak z hlediska jejího plánování, realizace, koordinace a evaluace na škole, tak i vytváření vazeb školní EVVO na další organizace a jejich aktivity v místě a regionu.
Ačkoliv bylo studium nabídnuto jako vzdělávací program NIDV školám ve všech krajích ČR, pro malý zájem se uskutečnilo pilotně pouze na Karlovarsku, kde se přihlásilo 24 zájemců. Jeho realizaci podpořil finančním příspěvkem také Krajský úřad Karlovarského kraje, a to částkou 120 tisíc Kč.
Účastníci studia Školní koordinátor EVVO měli příležitost získat zkušenosti s realizací EVVO jak z hlediska legislativy, plánování, koordinace a evaluace na škole, tak i vytváření vazeb školní EVVO na další organizace a jejich aktivity v místě a regionu. Studium podpořilo rozvoj tvořivosti účastníků a jejich manažerské dovednosti a bylo ukončeno formou obhajoby závěrečné práce a pohovoru.

... Číst dál