Aktivační centra

Projekt byl zaměřen na vytváření podmínek pro zájmové vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem, kteří byli žáky základních škol speciálních.
Cílem projektu bylo vytvoření inovativního vzdělávacího programu, který byl pro cílovou skupinu realizován prostřednictvím instituce Aktivační centrum. Jednalo se o zájmové vzdělávání formou kurzů, které odpovídají schopnostem a potřebám žáků za účasti jejich rodičů a pedagogických pracovníků.
Aktivační centra jsou součástí základních škol speciálních v krajích ČR. Projekt systémově zavedl aktivační centra do všech krajů České republiky.

Aktivační centra nabízela tři kurzy:

  • Svět kolem nás
  • Technické, pěstitelské a chovatelské práce
  • Lidová řemesla
... Číst dál