Brána jazyků otevřená - Karlovarský kraj

Projekt ,,Brána jazyků otevřená“ řešil dílčím způsobem stále neuspokojivou situaci ve znalosti cizích jazyků pracovníků škol karlovarského regionu a přetrvávající nedostatek odborně způsobilých učitelů cizích jazyků především na základních školách. Celkově projekt přispěl k rozvoji interkulturních kompetencí pracovníků škol (schopnost komunikovat v cizím jazyce, číst cizojazyčnou literaturu, účastnit se zahraničních stáží, odborných konferencí a projektů a podporovat mezinárodní aktivity žáků).
Vedle jazykového modulu, který započal v únoru nebo březnu 2009 a v rámci kterého učitelé absolvovali v patnácti skupinách třísemestrální jazykovou výuku angličtiny nebo němčiny na různé vstupní úrovni znalostí v rozsahu 135 hodin, mohli zájemci z řad učitelů, kteří cizí jazyk ve škole vyučují nebo jej budou učit, absolvovat také modul metodický, a to ve formě týdenní letní školy v červenci 2009 zaměřené na prohloubení didaktických a metodických dovedností. V rámci projektu se podařilo zapojit 270 pedagogických pracovníků Karlovarského kraje do komplexního systému celoživotního učení, z toho úspěšně absolvovalo jazykovou výuku 230 účastníků a metodický kurz 40 zájemců. Na závěr projektu byla v září 2010 uspořádána konference k jazykovému vzdělávání.

... Číst dál