Brána jazyků otevřená – Královéhradecký kraj

Projekt byl zaměřen na rozvoj jazykových a metodických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství. Pomáhal řešit celkově nízkou úroveň znalosti cizích jazyků a neuspokojivou situaci ve výuce cizích jazyků v českých školách. Projekt zahrnoval cyklus 10 workshopů v Metodickém modulu, dva intenzivní tuzemské letní kurzy, zahraniční kurzy a výuku v Jazykovém modulu – pravidelné 160 hodinové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny, které jsou zakončeny výstupními zkouškami – písemnými i ústními – potvrzující dosaženou jazykovou úroveň podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Celkový počet úspěšně podpořených certifikovaných byl 555 osob, z toho 337 v Jazykovém modulu, 108 v Metodickém modulu a 110 v Doplňkovém modulu (tuzemské a zahraniční kurzy). Projekt začal v prosinci 2008 a byl ukončen v září 2011.

... Číst dál