Cesta ke kvalitě

Cesta ke kvalitě byl národním projektem MŠMT s plným názvem „AUTOEVALUACE – Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“. Realizátory tohoto projektu byly NÚOV a NIDV. Projekt byl financován z ESF a ze státního rozpočtu České republiky. NIDV uskutečnil v rámci projektu pilotáže vzdělávacích programů KOORDINÁTOR AE a PORADCE AE. Vzdělávací programy byly určeny ředitelům a učitelům mateřských škol speciálních, ZŠ, základních uměleckých škol, SŠ a konzervatoří i učitelům jazykových škol se státní závěrečnou zkouškou.

Koordinátor AE
Vzdělávací program se zaměřuje na autoevaluaci školy, na její smysl a význam, na identifikaci účastníků s autoevaluací jako prostředku zkvalitňování školy.

Poradce AE
Vzdělávací program se zaměřuje na poradce v oblasti VHŠ a je orientován na konzultační a poradenské dovednosti.

... Číst dál