Individuální projekt národní – Cesta ke kvalitě

(Národní institut pro další vzdělávání realizuje v tomto projektu jako partner s finanční účastí klíčovou aktivitu Vzdělávání a diseminace)

Projekt Autoevaluace – Cesta ke kvalitě  probíhá od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2012.

Celkový rozpočet projektu činí 76 984 093 Kč.

V souladu s postupnou decentralizací vzdělávacího systému ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školám nově povinnost zpracovávat vlastní hodnocení školy, které má být i jedním z podkladů pro hodnocení ČŠI. Školy postrádají ze strany státu metodickou podporu a pokládají autoevaluaci za jeden z největších problémů při zpracovávání školních vzdělávacích programů, které mají toto téma obsahovat. Chybí i pravidla, jakým způsobem budou mj. zřizovatelé a inspektoři přistupovat k vlastnímu hodnocení školy.

Cílem projektu Autoevaluace  - Cesta ke kvalitě je podpořit autoevaluační procesy na školách (MŠ, ZŠ, G, SOŠ, SOU, ZUŠ) a vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci ve spolupráci se školami, zřizovateli a ČŠI tak, aby bylo zajištěno trvalé zvyšování kvality.

Abychom dosáhli uvedeného cíle, bude v rámci projektu vytvořena strukturovaná nabídka ověřených evaluačních nástrojů a postupů, podpůrný poradenský systém, podpořeno sdílení zkušeností mezi školami, vytvořen systém vzdělávání vedoucích pracovníků škol, koordinátorů a poradců pro evaluaci, metodika posuzování kvality autoevaluačních procesů a výstupů s nabídkou vzdělávání pro zřizovatele a ČŠI.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří pracovníci škol a školských zařízení a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení .

Klíčové aktivity

  1. Výzkumy a analýzy (realizuje partner Národní ústav odborného vzdělávání v Praze)
  2. Vývoj a ověřování (realizuje partner Národní ústav odborného vzdělávání v Praze)
  3. Podpůrné systémy pro školy a partnery škol (realizuje partner Národní ústav odborného vzdělávání v Praze)
  4. Vzdělávání a diseminace (realizuje partner Národní institut pro další vzdělávání – viz. prezentace   (link) )

 

Příjemcem dotace je MŠMT odb. 27. Partnerem MŠMT s finanční účastí je NÚOV a NIDV.

Informace o seminářích probíhajících v projektu naleznete v oddíle Programová nabídka.

Na obsah klíčové aktivity Vzdělávání a diseminace odkazuje prezentace (link) umístěná v oddíle Projekt.