Etická výchova a učebnice

Hlavním cílem projektu bylo účinným způsobem podpořit zavádění doplňujícího vzdělávacího oboru „Etická výchova“ (EtV) do základních škol a víceletých gymnázií.

V rámci projektu:

  • byla vytvořena nová sada učebnice pro čtyři věkové skupiny;
  • byla vytvořena audiovizuální pomůcka vyjadřující témata EtV v moderním příběhovém zpracování, podněcujícím aktivitu žáků ve vyučovacích hodinách a ilustrující probíranou látku;
  • byly zpracovány komplexní učební osnovy pro předmět EtV podle platného RVP;
  • vznikl podpůrný metodický oborový portál www.etickavychova.cz.
... Číst dál