Při zahájení projektu bylo osloveno více než 500 základních škol, který byl projekt představem a nabídnuta účast na pilotáži učebnice. Pilotáže se účastnilo 51 vybraných škol. Na těchto školách byl vyvěšen plakát informující o projektu , který následně obdrželi i účastníci Instruktážních workshopů. Informačníi brožura je rozdávána vážným zájemcům o výuku EtV v rámci školících seminářů projektu a prezentačních akcí. Pilotní učitelé a lektoři rovněž obdrželi projektové propagační předměty.

Na všech akcích projektu jsou účastníci seznamováni s průběžně připravovaným oborovým portálem Etická výchova. Tento portál bude plně funkční  k 15.8.2014 a bude poskytovat bohatý materiál pro výuku EtV formou elektronické učebnice, bude rovněž sloužit jako diskusní fórum pro zájemce o EtV z řad pedagogů i veřejnosti.

Informační  stánek projektu Etická výchova a učebnice byl umístěn na Festivalu zdraví a pohody v Brně a v rámci programu festi valu proběhla přednáška k představení projektu veřejnosti.

Výstupy projektu EVU byly prezentovány i na závěrečné konferenci projektu „Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání“ v Muzeu romské kultury v Brně.

Prezentace průběhu projektu proběhla také na Semináři pro metodiky prevence Moravskoslezského kraje.

Projekt Etická výchova a učebnice byl vybrán Českou televizí do prezentačního pořadu o přínosu ESF pro Českou republiku (dvouminutová vizitka projektu je ke shlédnutí na http://youtu.be/yjJalaxNhuk

Projekt byl Řídícím orgánem vybrán jako atraktivní a bezproblémový projekt pro prezentaci v rámci Mediální kampaně OPVK (články k prezentaci v médiích).

26. června 2014 se konala speciální tisková konference k výstupům projektu.