CLIL

Projekt CLIL byl zahájen 1. 1. 2010, ukončen byl 31. 5. 2011. Cílovou skupinou projektu byli pedagogové z 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií. Partnerem projektu byl Výzkumný ústav pedagogický a sdružení metodiků AMATE.
Projekt byl zaměřen na podporu výuky formou Content and Language Integrated Learning (CLIL). Metoda CLIL je založena na propojení výuky odborného předmětu a cizího jazyka, kdy se žák učí jazyku a obsahu předmětu zároveň. V rámci projektu jsme pracovali na rozšíření informací o této méně známé vyučovací metodě a snažili jsme se formou prezenčního školení a vytvořením metodické příručky podpořit pedagogy, kteří mají zájem obohatit svou výuku, motivovat své žáky a poskytnout jim více možností k používání cizího jazyka v reálných situacích.

... Číst dál