Kariérní systém

Projekt Kariérní systém (zkráceně Kariéra) řešil dlouhodobě očekávaný kariérní systém v oblasti školství, který by umožnil učitelům a ředitelům škol celoživotní zvyšování kvality jejich práce s návazností na motivující systém odměňování podle transparentních pravidel. Zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických pracovníků je dlouhodobě jednou z priorit MŠMT. Pro naplnění této priority bylo nutné v rámci projektu vytvořit víceúrovňové standardy pro učitele a ředitele a popsat podmínky a možnosti kariérního postupu, připravit hodnoticí procesy a navrhnout institucionální a finanční zajištění celého systému. Ke spolupráci na těchto úkolech byli osloveni vedle samotných škol také další klíčoví aktéři. Hodnota projektu se výrazně zvyšuje tím, že vybrané prvky nastavovaného systému byly ověřovány přímo v praxi.
Příjemcem dotace bylo MŠMT, realizátorem projektu byl na základě partnerské smlouvy NIDV.

... Číst dál