Informační centra digitálního vzdělávání

Základem projektu byl rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků na školách prostřednictvím intenzivního vzdělávání podpořeného mentoringem a tutoringem. Projekt zahájil vzdělávání ředitelů v oblasti bezpečnosti práce ve virtuálním prostředí. Na jeho základě pak ředitel s mentorem vybrali společně nosné praktické aktivity pedagogů ve výuce a s metodikem ICT aktualizovali ICT plán školy. Z tohoto základu začal mentor s mentee evaluovat praktické aktivity pedagogů a připravovat je na vzdělávání.
Všechny aktivity byly doprovázeny e-learningovou a on-line podporou, která byla vybudována na infrastruktuře NIDV. Účastníci průběžně zpracovávali, publikovali a sdíleli své výstupy pod vedením tutora. V projektu proběhla také evaluace profesního rozvoje s využitím aplikace Škola21.

... Číst dál