Koordinátor S1

Projekt Koordinátor S1 (Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP) probíhal od 1. 2. 2009 do 31. 10. 2009.
Cílem projektu bylo realizovat systémové aktivity na národní úrovni s důrazem na kurikulární reformu, kvalitní přípravu vedoucích pracovníků a koordinátorů ŠVP a posílení kompetence pedagogických pracovníků středních odborných škol. V rámci klíčových aktivit projektu byla cílová skupina připravena na tvorbu a zavádění ŠVP v jednotlivých středních odborných školách a středních odborných učilištích. Principy projektu zohledňovaly cíle středoškolského vzdělávání, organizaci výuky podle potřeb jednotlivých oborů za současného respektování možností studentů a aktuálního vývoje společnosti.

... Číst dál