NÁZEV PROJEKTU 
Komplexní podpora ICT koordinátorů na základních a středních školách

ZKRÁCENÝ NÁZEV PROJEKTU 
ICT profesionál

DOBA REALIZACE 
1. 3. 2011 – 28. 2. 2014

CÍL PROJEKTU 
Hlavním cílem projektu ICT profesionál je vytvoření komplexního systému podpory ICT koordinátorů na ZŠ a SŠ, který umožní získat těmto pracovníkům kompetence pro kvalifikované metodické působení v oblasti užití ICT ve vzdělávacím procesu.

AKTIVITY PROJEKTU 
Realizace studia ICT koordinátorů a DVPP v oblasti ICT 

  • V rámci této aktivity bude realizováno 
  • Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti ICT 
  • Jednotlivé semináře pro pedagogické pracovníky (ne pouze ICT koordinátory) v oblasti ICT 

Konzultační centra ICT 
Vytvoření a ověření modelu konzultací podporující činnost ICT koordinátorů na základních a středních školách
 
Závěrečný diskusní panel  
Realizace dvoudenního závěrečného diskusního panelu ICT koordinátorů (konference) a vypracování návrhů na inovaci RVP v oblasti ICT.

CÍLOVÁ SKUPINA 
do projektu mohou vstoupit POUZE pedagogičtí pracovníci, kteří působí na ZŠ a SŠ v kraji Libereckém, Moravskoslezském, Středočeském, Olomouckém, Pardubickém, Ústeckém, Vysočina nebo Zlínském. Studium i další aktivity projektu jsou pro účastníky ZDARMA.