Konzultační centra fungují jako komplementární doplněk studia ICT koordinátorů. Konzultace probíhají na jednotlivých zapojených školách, ze kterých jsou ICT koordinátoři na studium vysláni nebo konzultace prostřednictvím Skype.

Činnost konzultačních center byla zahájena v roce 2012.