Dvoudenní závěrečný diskusní panel ICT koordinátorů se bude věnovat shrnutí celé problematiky studia a činností ICT koordinátorů. Součástí konference bude také vzájemná výměna zkušeností, příklady dobré praxe a návrhy na inovaci RVP v oblasti využití ICT popř. standardů.

Závěrečný diskusní panel proběhne na konci projektu na přelomu roku 2013/2014.