Personální řízení

Projekt byl zaměřen na zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky. V rámci projektu byl připraven nový vzdělávací program obsahující mimo jiné poznatky ze soukromé sféry a zahraničí, kde vzdělávání v oblasti personálního řízení tvoří základ manažerských schopností a znalostí. Nový vzdělávací program zahrnuje zejména aktuální otázky, které se v personálním řízení ve školách a školských zařízeních vyskytují, tematicky se zaměřuje na význam personálního řízení jako dynamické složky řízení a dále na personální strategii a politiku. Školení pro ředitele a zástupce škol a školských zařízení probíhalo od září 2010 do září 2011.

... Číst dál