Realizace projektu Personální řízení začíná  1. 9. 2009, konec je naplánován na  31. 10. 2011.

Projekt Personální řízení je zaměřen na podporu rozvoje a zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti personálního řízení. Cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, který bude zahrnovat všechny prvky personálního řízení zohledňující specifické potřeby škol a školských zařízení. Součástí vzdělávacího programu bude tvorba metodických a studijních materiálů a návrh na akreditaci vzdělávacího programu. Inspirujícím prostředím pro realizátory projektu bude i soukromá sféra, kde tvoří personální management základ řízení. Při tvorbě vzdělávacího programu budou zohledněny zkušenosti s personálním řízením na zahraničních školách.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří vedoucí pracovníci škol a školských zařízení (kromě mateřských škol a Prahy). Se záměrem projektu byla tato cílová skupina seznámena  v podobě šetření již při jeho přípravě. Motivaci pro cílovou skupinu představují především nové  kompetence umožňující stabilizaci personálních poměrů na školách a možnost bezplatné a profesionální podpory při řešení nejrůznějších otázek prostřednictvím ověřených nástrojů  

Klíčové aktivity

  1. Podrobná analýza stávajícího stavu:Cílem KA je shromáždění a analýza informací týkajících se způsobů personálního řízení ve školním prostředí v ČR  a      v zahraničí a tvorba následného návrhu na vzdělávání vedoucích pracovníků s přihlédnutím k potřebám školství.
  2. Obsahová příprava vzdělávacího programu, tvorba a vydání studijních materiálů a sylabů. Cílem je navrhnout a vytvořit nový vzdělávací program, který bude zaměřen na efektivní a kvalitní personální řízení škol a školských zařízení. Zvýší se existující potenciál samotných škol, zlepší se komunikace a spolupráce uvnitř školy, a podpoří se tak sdílení zkušeností s jinými školami.
  3. Pilotní školení. Klíčová aktivita C je zaměřena na pilotní ověření nového vzdělávacího programu v oblasti personálního řízení.
  4. Evaluace a závěrečné výstupy. Aktivita je zaměřena na podporu problematiky vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti personálního řízení. Část této aktivity, tj. evaluace a monitoring, bude probíhat po celou dobu konání projektu. 

Příjemcem dotace je NIDV, který realizuje celý projekt.

Realizační tým

Ing. Natálie Kozáková 
manažerka aktivit, finanční manažerka 
tel.:         466 046 133 
mob.:      775 576 281 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Alena Schořovská 
manažerka aktivit 
tel.:         377 473 607 
mob.:      775 571 699 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Stanislava Macková 
manažerka aktivit 
tel.:         466 046 137 
mob.:      731 503 752 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.