PRO.MZ – aktivita CISKOM

CISKOM byl jednou z aktivit projektu „Přípravy podmínek reformované maturitní zkoušky“ (PRO.MZ), který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Národní institut pro další vzdělávání byl v tomto projektu partnerem a na dílčí aktivitě CISKOM úzce spolupracoval s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Realizace aktivity byla plánována na období srpen 2009 – červen 2011, a to ve všech krajích České republiky. V rámci aktivity CISKOM byly pro potřeby společné části maturitních zkoušky školeny následující cílové skupiny: školní maturitní komisaři, zadavatelé, hodnotitelé písemných prací, hodnotitelé ústní zkoušky (MZ), zadavatelé PUP MZ a hodnotitelé PUP MZ, ředitelé škol a jejich zástupci. Školení probíhala jak prezenčně, tak formou e-learningu. Od ledna 2010 do konce poloviny září 2010 bylo v celé ČR proškoleno přes 76 tisíc zadavatelů, hodnotitelů a maturitních komisařů, z toho e-learningové studium absolvovalo 38 659 zadavatelů, školních maturitních komisařů a ředitelů nebo zástupců škol. Jednotlivých prezenčních seminářů pro hodnotitele ústní i písemné maturitní zkoušky se zúčastnilo celkem 37 579 osob.

Projekt PRO.MZ – aktivita CISKOM – skončil v březnu 2013. Informace k aktuálním školením k novým maturitám najdete na www.novamaturita.cz, kde se můžete na probíhající školení přihlásit.

... Číst dál