Profesní rozvoj pedagogů předškolního vzdělávání

Projekt byl zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání v Karlovarském kraji prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt přispěl ke zvýšení kvality počátečního vzdělávání a podpořil profesní rozvoj pedagogů předškolního vzdělávání, a to prostřednictvím čtyř klíčových aktivit. Klíčová aktivita 1 nabídla pedagogům předškolního vzdělávání vzdělávací programy na podporu využívání ICT při přípravě na výchovně-vzdělávací proces v MŠ. Klíčová aktivita 2 nabídla vzdělávací programy zaměřené na osobnostní rozvoj pedagoga předškolního vzdělávání. Klíčová aktivita 3 byla zaměřena na rozšíření znalostí a kompetencí v oblasti psychologie a výchovy dítěte. Klíčová aktivita 4 přinesla vzdělávací programy podporující aktivní formy učení: zážitkovou pedagogiku a podporu přírodovědné gramotnosti a výchovy ke vztahu k přírodě a životnímu prostředí.  

... Číst dál