Vzdělávání a podpora ZŠ v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy

Účelem projektu byla aktualizace a zpracování oblastí a postupů výuky výchovy ke zdraví a dopravní výchovy formou zážitkových lekcí včetně tvorby a pilotního ověření vzdělávacích programů v oblasti zdravého životního stylu, k bezpečnosti a ohleduplnému chování v oblasti silničního provozu pro žáky a učitele základních škol ve Středočeském kraji. Projekt vedl k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k tvořivému řešení problémů, uvážlivému rozhodování, sebeovládání a formulaci názorů a postojů cílových skupin. Hlavním programem projektu bylo zážitkové vyučování a moderní zábavné metody práce s pedagogy a se žáky.

... Číst dál