Vytvoření vzdělávacích modulů pro pracovníky působící v oblasti cestovního ruchu

Cílem projektu bylo vytvořit komplexní produkt dalšího vzdělávání zaměřený na oblast cestovního ruchu, pilotně jej ověřit a připravit pro specifické potřeby cílové skupiny projektu, jíž byli pracovníci poskytující služby v oblasti cestovního ruchu.
V rámci projektu bylo ve dvou fázích vytvořeno celkem 10 komplexních vzdělávacích modulů, jež byly pilotně ověřeny na skupině osob z cílové skupiny.

Projekt byl ukončen v říjnu 2012. Vytvořené vzdělávací moduly jsou dále nabízeny v rámci udržitelnosti projektu.

... Číst dál