Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název globálního grantu: 3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
Zprostředkující subjekt: Kraj Vysočina
Příjemce: NIDV - VKCTelč
Výše podpory z OP VK: 2 985 952,24 Kč  
Název grantového projektu: Vytvoření vzdělávacích modulů pro pracovníky působící v oblasti cestovního ruchu
Datum zahájení realizace projektu: 10.5.2010
Datum ukončení realizace projektu: 31.10.2012
Obsah a cíle projektu: Projekt má za cíl vytvořit komplexní produkt dalšího vzdělávání zaměřený na oblast cestovního ruchu, pilotně jej ověřit a připravit pro specifické potřeby cílové skupiny projektu, jíž jsou pracovníci poskytující služby v oblasti cestovního ruchu.
V rámci projektu dojde ve dvou fázích k vytvoření celkem 10 komplexních  vzdělávacích modulů, jež budou pilotně ověřeny na skupině osob z cílové skupiny.
 

Partneři projektu:

  1. Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč
  2. Kulturní zařízení města Pelhřimova, třída Legií 1115, Pelhřimov

Realizace projektu: Realizováno 10 vzdělávacích modulů v roce 2011 a 2012