Ve dnech 11.a 12.10.2012 se uskutečnila ve Vzdělávacím a konferenčním centru závěrečné  setkání účastníků grantového projektu“Vytvoření vzdělávacích modulů pro pracovníky působící v oblasti cestovního ruchu“.Odbornými pracovníky-lektory byly prezentovány  výstupy deseti  vzdělávacích modulů, které byly pilotně ověřeny,  finalizovány a jsou připraveny  v nabídce dalšího vzdělávání pracovníků působící v oblasti cestovního ruchu.
Jako velmi důležitý aspekt zlepšení služeb, a tím i zvýšení počtu návštěvníků a zvýšená finanční prosperita byla také diskutována stále se nedařící větší spolupráce v rámci jednotlivých míst a regionů formou bonusů, slev apod. Mezi subjekty, které do oblasti cestovního ruchu patří je třeba zařadit nejen ty, které pro klienty aktivity zajišťují, ale i ty které jsou na nich finančně navázané/cestovní agentury a kanceláře, regionální agentury cestovního ruchu, kraje, města, obce, turistická informační centra, ubytovací a  stravovací zařízení, památkové objekty, organizátoři společenských a kulturních akcí, ale také obchody všeho druhu. Bez jejich spolupráce nelze očekávat další příliv turistů domácích i zahraničních do jednotlivých lokalit naší republiky. Jak může setrvání klienta v určitém místě/městě, oblasti nebo dokonce celé naší republice, případně opakovanou návštěvu  pozitivně či negativně ovlivnit, např. pracovník infocentra, hotelu, obchodu, restaurace apod. je možné přinést mnoho příkladů z praxe.
Z  jednání a jednotlivých příspěvků  vyplynula  potřebnost  lepší spolupráce mezi subjekty cestovního ruchu  a nutnosti dalšího vzdělávání pracovníků v této oblasti.